ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στο Κτήριο της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε το κοινό και τους φοιτητές που προσέρχονται στο Κτήριο της Θεολογικής Σχολής για οποιαδήποτε αιτία, ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απολύτως υποχρεωτική, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής