ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι. & Ε. ΚΑΡΜΙΡΗ ΠΑΝ/ΚΩΝ ΕΤΩΝ 2017-18 ΚΑΙ 2018-19