ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. 240 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ (1779-2019)"

Πρακτικά Συνεδρίου "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. 240 χρόνια από το μαρτύριό του (1779-2019)"

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με χαρά παραδίδει στη δημοσιότητα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα Πρακτικά του Συνεδρίου "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. 240 χρόνια από το μαρτύριό του (1779-2019)", το οποίο πραγματοποιήθηκε 10-12 Δεκεμβρίου 2019, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

- Σύνδεσμος προβολής και λήψης της δημόσιας ηλεκτρονικής έκδοσης:
 https://archive.org/details/kosmasaitolos2019

 Η δημοσίευση των Πρακτικών γίνεται σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΕΚΠΑ. και την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής