ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Τετάρτη 28 Απριλίου 2021
Πασχάλιες ευχές από τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

- Πασχάλιες ευχές από τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αν. Καθηγητή Χρήστο Γ. Καραγιάννη.