ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Λειτουργία αποκεντρωμένης μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε. στη Θεολογική Σχολή

Ενημερωτική επιστολή του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Καθηγητή κ. Νικολάου Βούλγαρη, για τη λειτουργία αποκεντρωμένης μονάδας του ΕΛΚΕ στη Θεολογική Σχολή.

Πρόκειται για την υλοποίηση ενός αιτήματος που ως πρόταση είχε κατατεθεί ήδη από τον νυν Κοσμήτορα τον Ιούλιο 2020 και πλέον υλοποιείται με σκοπό την υποστήριξη των μελών ΔΕΠ της Σχολής μας σε ζητήματα που αφορούν έργα και προγράμματα που υλοποιεί ο ΕΛΚΕ.

Ο Κοσμήτωρ
της Θεολογικής Σχολής

Χρήστος Γ. Καραγιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής