ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΦΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΦΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανέθεσε καθήκοντα Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής στον Καθηγητή Γεώργιο Ν. Φίλια (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας) από 01.09.2023 και για το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης νέου Κοσμήτορα της Σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4957/2022, έπειτα από την ολοκλήρωση της κοσμητορικής θητείας του Αν. Καθηγητή κ. Χρήστου Γ. Καραγιάννη και τον ορισμό του ως Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης του ιδρύματος.

Εκ της Κοσμητείας
της Θεολογικής Σχολής