ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020
Επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή του Μορφωτικού Σύμβουλου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστος Γ. Καραγιάννης υποδέχθηκε τον Μορφωτικό Σύμβουλο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα, Dr. Mahdi Nik khah Ghomi.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θερμό κλίμα στην Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής και αποτελεί αφετηρία γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της Θεολογικής Σχολής και των ιρανικών πανεπιστημίων.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής