ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ