Menu

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ISSN / eISSN: 1105-0446
Πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης