ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ "ΥΜΕΙΣ ΓΑΡ ΕΠ' ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΛΗΘΗΤΕ" (ΓΑΛ. 5,13) 1821-2021 ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ "ΥΜΕΙΣ ΓΑΡ ΕΠ' ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΛΗΘΗΤΕ" (ΓΑΛ. 5,13) 1821-2021 ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο

είναι διαθέσιμες προς λήψη οι βεβαιώσεις παρακολούθησης του  Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, υπό τον τίτλο «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε» 1821-2021, σύμφωνα με τις ανακοινωθείσες οδηγίες.

Πληροφορίες σχετικά με την εξ αποστάσεως διαδικασία: Δ. Αλεξόπουλος (+30 694 630 3954, μέσω VIBER)

Σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης σε όσες και όσους παρακολούθησαν το Συνέδριο αποκλειστικά δια ζώσης, παρακαλείσθε να απευθύνεσθε στην κα. Αικ. Μάντη (210 727 5762).

Εκ της Κοσμητείας
της Θεολογικής Σχολής