ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 η Κοσμητεία και οι Γραμματείες των Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. θα παραμείνουν κλειστές λόγω προγραμματισμένων εργασιών απεντόμωσης.

Εκ της Κοσμητείας
της Θεολογικής Σχολής