ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Οδικός Χάρτης για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2020

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, επισκέφθηκε -κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Κοσμήτορα κ. Χρήστου Καραγιάννη-  την Θεολογική Σχολή η καθ’ ύλην αρμόδια από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΥΠΑ) Μηχανικός κ. Δημοπούλου, προκειμένου να ενημερωθεί για τις χρονίζουσες ανάγκες του κτηριακού συγκροτήματος της Θεολογικής Σχολής.

Μετά το τέλος της σχετικής ενημέρωσης ο Κοσμήτωρ απέστειλε έγγραφο στον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΥΠΑ) κ. Ι. Μπαρμπαρέσο. Συγκεκριμένα επί τη βάσει μίας ρεαλιστικής προσέγγισης τέθηκαν ως θέματα τα κάτωθι:

 1. Μετακίνηση ενός ηλεκτρολόγου, ο οποίος θα απασχολείται σε μόνιμη βάση με τις πάγιες ανάγκες της Σχολής. Σημειώνεται ότι η θέση αυτή παραμένει κενή από το 2018, οπότε ο ηλεκτρολόγος μετακινήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή.
 2. Σοβάτισμα τεσσάρων επιφανειών στην κεντρική είσοδο της Σχολής προκειμένου να αγιογραφηθούν.
 3. Μόνωση – στεγανοποίηση της ταράτσας.
 4. Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 5. Αντικατάσταση των παραθύρων του Μουσείου. Σημειώνεται ότι πρόσφατα τοποθετήθηκε καινούριο πάτωμα που κινδυνεύει από την εισροή των υδάτων.
 6. Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των θερμαντικών σωμάτων στο χώρο του Μουσείου.
 7. Τοποθέτηση γυψοσανίδας ή ξύλινων ερμαρίων στο χώρο των θερμαντικών σωμάτων του Μουσείου.
 8. Κάλυψη της οροφής του Μουσείου με γυψοσανίδα.
 9. Επιδιόρθωση του ρολού ασφαλείας στο χώρο της Γραμματείας.
 10. Τροποποίηση του φωτισμού στα Γραφεία, στα Βιβλιοστάσια και στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης της Σχολής.
 11. Ενεργοποίηση του ήδη υπάρχοντος συναγερμού της Βιβλιοθήκης.

Οι προσπάθειες για την ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος της Θεολογικής Σχολής θα συνεχιστούν με σκοπό να επιτευχθεί η αναβάθμιση των υποδομών της.

Εκ της Κοσμητείας