ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της Θεολογικής Σχολής ανακοινώνεται η εσωτερική μετακίνηση και οριστική τοποθέτηση στη Θεολογική Σχολή του κ. Γ. Παλαιοπάνου, υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Π.Α., κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κοσμήτορος της Σχολής κ. Χρήστου Καραγιάννη.

- Σχετικό έγγραφο

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής