ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζει τη λύπη της και συμπαρίσταται στον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κορναράκη (Τμήμα Θεολογίας), για την απώλεια στενότατου οικογενειακού του προσώπου.

Εκ της Κοσμητείας