ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1821 ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1821 ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης στο πλαίσιο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου - Ὑμεῖς γὰρ ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε» (Γαλ. 5,13) 1821-2021 - θα είναι εφικτή αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων και σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

- ΕΠΙΛΟΓΗ [1] Παρακολούθηση του Συνεδρίου αποκλειστικά εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής ZOOM, στο σύνδεσμο, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην επίσημη ανακοίνωση του Συνεδρίου. Δεν προβλέπεται χορήγηση βεβαιώσεων σε όσες/όσους παρακολουθήσουν το Συνέδριο ζωντανά μέσω του YouTube.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ [1]
Στην αρχή κάθε συνεδρίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, το οποίο έχει ανακοινωθεί, πραγματοποιείτε εγγραφή, με αποστολή στο CHAT του ZOOM: ΕΠΩΝΥΜΟΥ, ΟΝΟΜΑΤΟΣ, KINHTOY ΤΗΛ. και E-MAIL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσες/οι εκ των συνέδρων έχουν τη φοιτητική ιδιότητα και επιθυμούν τη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης συνιστούμε την ΕΠΙΛΟΓΗ [1] ως τρόπο συμμετοχής τους στο Συνέδριο, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού.

- ΕΠΙΛΟΓΗ [2] Παρακολούθηση του Συνεδρίου αποκλειστικά δια ζώσης, στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, που έχει ανακοινωθεί, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας θέσεων και της εφαρμογής όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ [2]
Προ-ενημέρωση (προαιρετικά) μέχρι και την έναρξη του Συνεδρίου στον αριθμό 6946303954 με μήνυμα μέσω VIBER, και επιτόπια επικοινωνία (υποχρεωτικά) με Συνεργάτες της Γραμματείας του Συνεδρίου, και σημείωση ΕΠΩΝΥΜΟΥ, ΟΝΟΜΑΤΟΣ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛ. και E-MAIL.

Οι Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα αναρτηθούν προς λήψη σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής https://deantheol.uoa.gr/  εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής