ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Ένα ουσιαστικό έργο υποδομής που επιλύει ένα πρόβλημα που ταλάνιζε επί δεκαετίες τη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ υλοποιήθηκε σήμερα. Η μόνωση - στεγανοποίηση της οροφής της Θεολογικής Σχολής αποπερατώθηκε και πλέον το νερό της βροχής δεν θα εισέρχεται στα αμφιθέατρα, στις αίθουσες διδασκαλίας, στη βιβλιοθήκη, στα γραφεία και τους κοινόχρηστους χώρους του ηλικίας 45 και πλέον ετών κτηρίου.

Η παρέμβαση του Κοσμήτορα -με την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Σεπτέμβριο του 2020- προς τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΥΠΑ) κ. Ιωάννη Μπαρμπαρέσο και προς τις Πρυτανικές Αρχές εισακούστηκε, με αποτέλεσμα τη συμπερίληψη του κτηρίου της Θεολογικής Σχολής στο διαγωνισμό των προς μόνωση-στεγανοποίηση κτηρίων της Πανεπιστημιόπολης και την αποπεράτωσή του μετά από 1,5 έτος.

Πρόκειται για το πρώτο κτήριο, στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, καθώς εξαιτίας των σημαντικών δομικών προβλημάτων έτυχε της ανάλογης προτεραιότητας. Σημειώνεται ότι η όποια αστοχία στις εργασίες θα επανεκτιμηθεί σε βάθος 18 μηνών προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος νέων
προβλημάτων.

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Μελέτιο- Αθανάσιο Δημόπουλο, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης κ. Νικόλαο Βούλγαρη, τον Καθηγητή του Τμήματος Χημείας κ. Νικόλαο Θωμαΐδη, τον Δ/ντή της ΤΥΠΑ κ. Ιωάννη Μπαρμπαρέσο και προς τους συνεργάτες στη Σχολή, την Επόπτρια του κτηρίου Αν. Καθηγήτρια κ. Βασιλική Σταθοκώστα και τον Επιστάτη κ. Θωμά Λιάπη για την ομαλή υλοποίηση ενός εξόχως σημαντικού έργου υποδομής.

Εκ της Κοσμητείας

- Αποπεράτωση των εργασιών μόνωσης - στεγανοποίησης της οροφής του Κτηρίου της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).