ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 4/11 (από 16:00 και εξής), Παρασκευή 5/11 (όλη την ημέρα) και Σάββατο 6/11/2021 (09:00-20:00) δεν θα πραγματοποιηθούν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, στο πλαίσιο της διεξαγωγής των εργασιών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε» (Γαλ. 5,13) 1821-2021, το οποίο διοργανώνεται 4 έως 7 Νοεμβρίου 2021, με πρωτοβουλία της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). To πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας https://deantheol.uoa.gr/

Εκ της Κοσμητείας της Σχολής