Αρχική σελίδα » Εκδόσεις

Εκδόσεις Κοσμητείας Θεολογικής Σχολής Αθηνών

Σειρά: Πρακτικά Συνεδρίων, Ημερίδων και Επιστημονικών εκδηλώσεων

     

Πρακτικά Θεολογικού Συμποσίου "180 χρόνια Θεολογικών Σπουδών
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-2017)"
ISBN: 978-960-99068-8-3
Πληροφορίες: 9-11 Μαΐου 2017, Θεολογική Σχολή Αθηνών
Γλώσσα: Ελληνική
- Πλήρες κείμενο

     
   

Proceedings of the International Conference on "Aristotle and Christianity"
ISBN: 978-960-99068-6-9
Πληροφορίες: 24-25 Νοεμβρίου 2016, Αμφιθέατρο "'Αλκης Αργυριάδης"
και Μουσείο Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α.
Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά
- Full text