Αρχική σελίδα » Εκδόσεις

Εκδόσεις Κοσμητείας Θεολογικής Σχολής Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

   Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ISSN / eISSN: 1105-0446
Πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
     

Πρακτικά Συνεδρίων και Ημερίδων της Κοσμητείας στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 180 ετών λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (01.01.17 - 02.05.18)

   

Πρακτικά Θεολογικού Συμποσίου "180 χρόνια Θεολογικών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-2017)"
ISBN: 978-960-99068-8-3
Πληροφορίες: 9-11 Μαΐου 2017, Κεντρικό Αμφιθέατρο "Χρυσόστομος Παπαδόπουλος" Θεολογικής Σχολής Αθηνών
Γλώσσα: Ελληνική
- Πλήρες κείμενο

     
  Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου "Αρχή και εξέλιξη του κόσμου και του ανθρώπου με αναφορά στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου"
ISBN: 978-960-99068-9-0
Πληροφορίες: 17-18 Οκτωβρίου 2017, Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Αίθουσα Εταιρείας των Φίλων του Λαού.
Γλώσσα: Ελληνική
- Πλήρες κείμενο
     
  Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας "Μεταρρύθμιση και Ορθόδοξη Εκκλησία: Διάλογος και αντίλογος πέντε αιώνων"
ISBN: 978-618-84068-0-3
Πληροφορίες: 19 Δεκεμβρίου 2017, Κεντρικό Αμφιθέατρο "Χρυσόστομος Παπαδόπουλος" Θεολογικής Σχολής Αθηνών
Γλώσσα: Ελληνική
- Πλήρες κείμενο
     

Πρακτικά Συνεδρίων, Ημερίδων και Επιστημονικών εκδηλώσεων της Κοσμητείας

     

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου "Αριστοτέλης και Χριστιανισμός
Proceedings of the International Conference on "Aristotle and Christianity"

ISBN: 978-960-99068-6-9
Πληροφορίες: 24-25 Νοεμβρίου 2016, Αμφιθέατρο "'Αλκης Αργυριάδης"
και Μουσείο Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α.
Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική
- Full text

   


Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας "Σάββας Αγουρίδης.
Επιστημονική μαρτυρία, εκκλησιαστική και κοινωνική διακονία"

ISBN: 978-618-84068-3-4
Πληροφορίες: 13-14 Μαρτίου 2019, Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Γλώσσα: Ελληνική
- Πλήρες κείμενο