Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.03.2018

Προκήρυξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ "ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Χας ΗΛΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ" για το Πανεπιστημιακό έτος 2016-17

Υποβολή αιτήσεων: έως 20–3-2018 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ε.Κ.Π.Α. (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Χας ΗΛΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ: Τρεις (3) υποτροφίες,  σε άπορους επιμελείς και χρηστοήθεις  φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, που  θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της αδελφότητας «Ο ΣΩΤΗΡ». Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 400,00 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), έως 20–3-2018, αίτηση με τα δικαιολογητικά τα οποία αναγράφονται στην προκήρυξη.

- Προκήρυξη: https://goo.gl/rWPH2b

Από τη Γραμματεία