Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.09.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στην Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (2019)

Δευτέρα 21η Οκτωβρίου 2019 από 11:00 μέχρι 12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στην Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (2019)

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα 21η Οκτωβρίου 2019 από 11:00 μέχρι 12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής