Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.09.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α (2019)

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 από 11:00 μέχρι 12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α (2019).

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 από 11:00 μέχρι 12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής.

Aπό την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής