Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.10.2017

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου "Αριστοτέλης και Χριστιανισμός" (24-25 Νοεμβρίου 2016) - δημόσια ηλεκτρονική έκδοση

Proceedings of the International Conference on "Aristotle and Christianity" (24-25/11/2016) - public electronic version ISBN: 978-960-99068-6-9

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με χαρά παραδίδει στη δημοσιότητα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Αριστοτέλης και Χριστιανισμός» το οποίο πραγματοποιήθηκε 24 και 25 Νοεμβρίου 2016 με αφορμή την επέτειο των 2400 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Σταγειρίτη φιλοσόφου.

- Σύνδεσμος προβολής και λήψης της δημόσιας ηλεκτρονικής έκδοσης: https://goo.gl/gBHs81

Η δημοσίευση των Πρακτικών γίνεται σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΕΚΠΑ. και την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής

του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών