Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.03.2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.Δ1Α/ΓΠ.ΟΙΚ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Έκτακτη ανακοίνωση

Ακολουθεί επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με οδηγίες επί του περιεχομένου της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 ΚΥΑ κατά το σκέλος που αφορά την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, όπως αυτό εξειδικεύτηκε την 11η Μαρτίου 2020 σε συνάντηση του κ. Υφυπουργού με το προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Δείτε τη σχετική επιστολή ΕΔΩ