Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.08.2018

Ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Στο πλαίσιο του Τακτικού προϋπολογισμού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Κ.Π.Α.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), αποτελεί ειδική υπηρεσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των μονάδων του Ιδρύματος. Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής διατηρεί στενή και αρραγή συνεργασία με τους φορείς του ΕΛΚΕ προς εξυπηρέτηση του πολυεπίπεδου, πρωτοποριακού και διεθνώς αναγνωρισμένου ερευνητικού έργου το οποίο επιτελείται στη Θεολογική Σχολή Αθηνών.

- Επίσημη ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ
- Νέα οργανωτική δομή ΕΛΚΕ
- Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών ΕΛΚΕ

 

  • Επικοινωνία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Απόστολο Β. Νικολαΐδη, Καθηγητή και Κοσμήτορα της Σχολής

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας

Θυρίδα ειδήσεων και δημοσίων προσκλήσεων ενδιαφέροντος