Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.12.2017

Εκπρόσωποι του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

έπειτα από τις αρχαιρεσίες της 7ης Δεκεμβρίου 2017

Εκπρόσωποι του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία και στη
Γενική Συνέλευση της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. έπειτα από τις αρχαιρεσίες της 7ης Δεκεμβρίου 2017.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.