Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.10.2019

Εκλογές 2019 για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία και στη Συνέλευση της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Ανακοίνωση

- Έγγραφα σχετικά με την εκλογές 2019 για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

(Προκήρυξη, ορισμός εφορευτικών επιτροπών, ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων, Αποτελέσματα)

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος