Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.10.2019

Εκλογές 2019 για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία και στη Συνέλευση της Θεολογικής Σχολής (2019)

Ανακοίνωση

- Έγγραφα σχετικά με την εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία και στη Συνέλευση της Θεολογικής Σχολής (2019).

(Προκήρυξη, ορισμός εφορευτικών επιτροπών, ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων, Αποτελέσματα)

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής