Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.11.2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τους ιερείς και τους διακόνους που φοιτούν στη Θεολογική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Πληροφορίες: Δρ. Ελένη Βλαχοπούλου, Ε.ΔΙ.Π. (Γραφείο 328, Τηλ.: 210 727 5780, e-mail: evlachop@soctheol.uoa.gr)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Όσοι από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. είναι ιερείς ή διάκονοι και επιθυμούν να συμβάλλουν στη λειτουργική ζωή της Θεολογικής Σχολής, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατόν με την Δρ. Ελένη Βλαχοπούλου, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Γραφείο 328, Τηλ.: 210 727 5780, e-mail: evlachop[at]soctheol.uoa[dot]gr), αναγράφοντας το όνομα, τον αριθμό φοιτητικού μητρώου τους και τηλέφωνο επικοινωνίας.

- Επιστολή του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Καθηγητή Απόστολου Β. Νικολαΐδη.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής