Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.09.2017

Δημόσια πρόκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών και παρεμφερών μηχανημάτων

Yποβολή προσφορών: 15/09 - 30/092017

Δημόσια πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του πρωτογενούς αιτήματος της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ποσού 4.032,26 EUR, πλέον ΦΠΑ για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ,
το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε:
-       ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος 17REQ001648815
-       ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος 17REQ001648825

Η δαπάνη αφορά στην επισκευή ή/και συντήρηση των ακόλουθων μηχανημάτων:

  • TRIUMPH-ADLER 2500CI (1)
  • KONICA MINOLTA 7222 (1)
  • KONICA MINOLTA BIZHUB 350 (1)
  • TRIUMPH - ADLER 2256 (2)
  • KONICA MINOLTA BIZHUB 162 (1)
  • TOSHIBA E-STUDIO 200 (2)
  • TOSHIBA E-STUDIO 255 (3)
  • KONIKA MINOLTA DIALTA DI 3010 (2)
  • HP LASER M5035 MFP (1)
  • TOSHIBA DP-2040 (1)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους από 15/09 - 30/09/2017 υπ' όψιν του Επιστημονικού Υπευθύνου της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής Απόστολου Β. Νικολαΐδη, Καθηγητή και Κοσμήτορα της Σχολής, και έντυπα ή/και ηλεκτρονικά μέσω της ηλ. διεύθυνσης: deantheol@uoa.gr.

 

Από την Κοσμητεία

της Θεολογικής Σχολής
του ΕΚΠΑ