Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.02.2018

Αργία 21ης Φεβρουαρίου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2018)

για τον εορτασμό της επετείου της εξέγερσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας κατά της δικτατορίας το 1973

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, η 21η Φεβρουαρίου έχει ανακηρυχθεί ως ημέρα αργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον εορτασμό της επετείου της εξέγερσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας κατά της δικτατορίας το 1973 στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών (κτήριο Νομικής).

Από την Κοσμητεία