Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.07.2020

Αποτελέσματα Προεδρικών εκλογών 27-07-2020 Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2022, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 370/29.06.2020 σχετική Προκήρυξη της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής.

- Πρακτικό Εκλογής

- Πρακτικό καταμέτρησης Ψήφου

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή