Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.07.2020

Αποτελέσματα Προεδρικών εκλογών 27-07-2020 Τμήματος Θεολογίας

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2022, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 369/29.06.2020 σχετική Προκήρυξη της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής.

- Πρακτικό Εκλογής

- Πρακτικό καταμέτρησης Ψήφου

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή