Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.07.2020

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. με θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2022.

Ανακήρυξη

- Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. με θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2022.