Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.09.2018

Θυρίδα ενημέρωσης Κεντρικής Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής Αθηνών

Πληροφορίες και χρήσιμο λογισμικό

 
     
 

για ενεργοποίηση της δυνατότητας δωρεάν απομακρυσμένης πρόσβασης στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων του Ε.Κ.Π.Α. Χρήση του VPN γίνεται με τα στοιχεία σύνδεσης (username και password) του πανεπιστημιακού σας e-mail, το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε εδώ.

     

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας