Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Διατελέσαντες Κοσμήτορες

Διατελέσαντες Κοσμήτορες

 

Μισαήλ Αποστολίδης (1837-1848)
Κωνσταντίνος Κοντογόνης (1848-1857)

Διονυσιος Κλεόπας (1857-1858)
Κωνσταντίνος Κοντογόνης (1858-1860)
Παναγιώτης Ρομπότης (1860-1861)
Κωνσταντίνος Κοντογόνης (1861-1863)
Παναγιώτης Ρομπότης (1863-1864)
Κωνσταντίνος Κοντογόνης (1864-1865)
Αλέξανδρος Λυκούργος (1865-1866)
Παναγιώτης Ρομπότης (1866-1867)
Κωνσταντίνος Κοντογόνης (1867-1868)
Θεόκλητος Βίμπος (1868-1869)
Παναγιώτης Ρομπότης (1869-1870)
Κωνσταντίνος Κοντογόνης (1870-1871)
Παναγιώτης Ρομπότης (1871-1872)
Κωνσταντίνος Κοντογόνης (1872-1873)
Νικόλαος Δαμαλάς (1873-1874)
Νικηφόρος Καλογεράς (1874-1875)
Κυριακός-Αναστάσιος Διομήδους (1875-1876)
Κωνσταντίνος Κοντογόνης (1876-1877)
Ζήκος Ρώσης (1877-1878)
Κυριακός-Αναστάσιος Διομήδους (1878-1879)
Νικηφόρος Καλογεράς (1879-1880)
Παναγιώτης Παυλίδης (1880-1881)
Ζήκος Ρώσης (1881-1882)
Νικηφόρος Καλογεράς (1882-1883)
Νικόλαος Δαμαλάς (1883-1884)
Κυριακός-Αναστάσιος Διομήδους (1884-1885)
Παναγιώτης Παυλίδης (1885-1886)
Ζήκος Ρώσης (1886-1887)
Νικόλαος Δαμαλάς (1887-1888)
Κυριακός-Αναστάσιος Διομήδους (1888-1889)
Παναγιώτης Παυλίδης (1889-1890)
Ζήκος Ρώσης (1890-1891)
Νικόλαος Δαμαλάς (1891-1892)
Προκόπιος Οικονομίδης (1892-1894)
Εμμανουήλ Ζολώτας (1894-1895)
Ζήκος Ρώσης (1895-1896)
Προκόπιος Οικονομίδης (1896-1897)
Κυριακός-Αναστάσιος Διομήδους (1897-1898)
Γεώργιος Δέρβος (1898-1899)
Ιωάννης Μεσολωράς (1899-1900)
Ιγνάτιος Μοσχάκης (1900-1901)
Εμμανουήλ Ζολώτας  (1901-1902)
Ζήκος Ρώσης  (1902-1903)
Γεώργιος Δέρβος  (1903-1904)
Κυριακός-Αναστάσιος Διομήδους (1904-1905)
Ιωάννης Μεσολωράς (1905-1906)
Εμμανουήλ Ζολώτας  (1906-1907)
Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος (1907-1908)
Γεώργιος Δέρβος  (1908-1909)
Κυριακός-Αναστάσιος Διομήδους (1909-1910)
Κωνσταντίνος Ράλλης (1910-1911)
Ιωάννης Μεσολωράς (1911-1912)
Χρήστος Ανδρούτσος (1912-1913)
Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος (1913-1914)
Γεώργιος Δέρβος  (1914-1915)
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1915-1916)
Ιωάννης Μεσολωράς (1916-1917)
Χρήστος Ανδρούτσος (1917-1918)
Εμμανουήλ Ζολώτας  (1918-1919)
Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος (1919-1920)
Γεώργιος Δέρβος  (1920-1921)
Χρήστος Ανδρούτσος (1921-1922)
Ιωάννης Μεσολωράς (1922-1923)

 

Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος (1923-1924) Γρηγόριος Παπαμιχαήλ (1924-1925)
Αμίλκας Αλιβιζάτος (1925-1926)
Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης (1926-1927)
Αμίλκας Αλιβιζάτος (1927-1928)
Γρηγόριος Παπαμιχαήλ (1928-1929)
Δημήτριος Μπαλάνος (1929-1930)
Βασίλειος Στεφανίδης (1930-1931)
Νικόλαος Λούβαρις (1931-1932)
Γρηγόριος Παπαμιχαήλ (1932-1933)
Γεώργιος Σωτηρίου (1933-1934)
Παναγιώτης Μπρατσιώτης (1934-1935)
Αμίλκας Αλιβιζάτος (1935-1936)
Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης (1936-1937)
Νικόλαος Λούβαρις (1937-1938)
Γεώργιος Σωτηρίου (1938-1941)
Νικόλαος Λούβαρις (1941-1942)
Βασίλειος Βέλλας (1942-1943)
Παναγιώτης Μπρατσιώτης (1943-1944)
Παναγιώτης Τρεμπέλας (1944-1945)
Λεωνίδας Φιλιππίδης (1945-1946)
Βασίλειος Στεφανίδης (1946-1947)
Ιωάννης Καρμίρης (1947-1948)
Αμίλκας Αλιβιζάτος (1948-1949)
Παναγιώτης Μπρατσιώτης (1949-1950)
Βασίλειος Βέλλας (1950-1951)
Παναγιώτης Τρεμπέλας (1951-1952)
Νικόλαος Λούβαρις (1952-1953)
Ιωάννης Καρμίρης (1953-1954)
Λεωνίδας Φιλιππίδης (1954-1955)
Βασίλειος Ιωαννίδης (1955-1956)
Κωνσταντίνος Μπόνης (1956-1957)
Γεράσιμος Κονιδάρης (1957-1958)
Παναγιώτης Μπρατσιώτης (1958-1959)
Λεωνίδας Φιλιππίδης (1959-1960)
Ανδρέας Φυτράκης (1960-1961)
Ιωάννης Καρμίρης (1961-1962)
Δημήτριος Μωραΐτης (1962-1963)
Βασίλειος Ιωαννίδης (1963-1964)
Κωνσταντίνος Μπόνης (1964-1965)
Γεράσιμος Κονιδάρης (1965-1966)
Μάρκος Σιώτης (1966-1967)
Ανδρέας Φυτράκης (1967-1968)
Αθανάσιος Χαστούπης (1968-1969)
Κωνσταντίνος Μπόνης (1969-1970)
Αθανάσιος Χαστούπης (1970-1973)
Ευάγγελος Θεοδώρου (1973-1974)
Σάββας Αγουρίδης (1974-1975)
Κωνσταντίνος Μουρατίδης (1975-1976)
Νικόλαος Νησιώτης (1976-1977)
Ανδρέας Θεοδώρου (1977-1978)
Νικόλαος Μπρατσιώτης (1978-1979)
Βασίλειος Δεντάκης (1979-1980)
Ηλίας Οικονόμου (1980-1981)
Βλάσιος Φειδάς (1981-1983)
Αναστάσιος Γιαννουλάτος (1983-1987)
Βασίλειος Τσάκωνας (1987-1989)
Ηλίας Οικονόμου (1989-1992)
Βασίλειος Τσάκωνας (1992-1994)
Χρήστος Βούλγαρης (1994-2000)
Κωνσταντίνος Σκουτέρης (2000-2004)
Γεώργιος Μεταλληνός (2004-2007)
Ελένη Παπακώστα-Χριστινάκη (2007-2011)
Μάριος Μπέγζος (2011-2014, 2014-2018 [2015])