Αρχική σελίδα » Κοσμητεία

Τρέχουσα σύνθεση Κοσμητείας Θεολογικής Σχολής

Η Κοσμητεία και ο Κοσμήτωρ μαζί με τη Γενική Συνέλευση συνιστούν τα κεντρικά όργανα διοικήσεως της Θεολογικής Σχολής.

Η Κοσμητεία στην τρέχουσα σύνθεσή της αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή Απόστολο Β. Νικολαΐδη (2015-2019), τον Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας Αναπλ. Καθηγητή Θωμά Ιωαννίδη, τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Καθηγητή Σωτήριο Δεσπότη, τους Διευθυντές των Τομέων αμφοτέρων των Τμημάτων, τους εκπροσώπους Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., καθώς και τους φοιτητικούς εκπροσώπους.