Αρχική σελίδα » Κοσμητεία

Τρέχουσα σύνθεση Κοσμητείας Θεολογικής Σχολής

Η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας μαζί με τη Γενική Συνέλευση συνιστούν τα κεντρικά όργανα διοικήσεως της Θεολογικής Σχολής.

Η Κοσμητεία στην τρέχουσα σύνθεσή της αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή Απόστολο Νικολαΐδη (2015-2019), τον Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας Αναπλ. Καθηγητή Θωμά Ιωαννίδη (2017-2019), τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Καθηγητή Σωτήριο Δεσπότη, τους Διευθυντές των Τομέων αμφοτέρων των Τμημάτων, τους εκπροσώπους Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., καθώς και τους φοιτητικούς εκπροσώπους.