Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επικοινωνία


 

  

Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Απόστολος Β. Νικολαΐδης
e-mail: anikolid@soctheol.uoa.gr

Πληροφορίες:
- Αθανασία Σιλβέστρου, Ε.Τ.Ε.Π.
- Αικατερίνη Μάντη (Διοικ. Υπ.).

Κοσμητεία Θεολογικής Σχολής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη-Άνω Ιλίσια 157 84, Αθήνα
Τηλ: 210-727-5762, 5767
e-mail: deantheol@uoa.gr
Ιστοσελίδα: www.deantheol.uoa.gr

Facebook: Κοσμητεία Θεολογικής Σχολής Αθηνών