Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές και Λειτουργία του Επίσημου Δικτύου Ιστοχώρων της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ

  

Σύντομο ιστορικό
Η ανάπτυξη και μετάβαση της επίσημης ιστοσελίδας της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής στο κοινό πρότυπο του Ε.Κ.Π.Α. TΥPO 3, πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2013, ενώ το 2011 ξεκίνησε και η λειτουργία της επίσημης παρουσίας της Κοσμητείας της Σχολής στο Facebook, προνοία της Κοσμητείας Καθηγητή Μάριου Π. Μπέγζου με Ειδικό Συνεργάτη τον κ. Δημήτριο Αλεξόπουλο. To έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • E-mail Επικοινωνίας για θέματα Διαδικτύου: deantheol.uoa@gmail.com
     
   

Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας (τρέχουσα σύνθεση 2015-)

         

- Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ο εκάστοτε Κοσμήτορας της Σχολής)
Απόστολος Νικολαΐδης, Καθηγητής και Κοσμήτορας
Κοσμητεία Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη-Άνω Ιλίσια 157 84, Αθήνα
Τηλ: 210-727-5762, 5767
e-mail: deantheol@uoa.gr

 

- Διαχείριση και λειτουργία του Ενιαίου Δικτύου Ιστοχώρων της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Ε.Δ.Ι.Θ.)
Δημήτριος Αλεξόπουλος, Ειδικός Συνεργάτης οικονομίας, ανάπτυξης
και η-διακυβέρνησης
e-mail: deantheol.uoa@gmail.com

     
 

Για τη νέα ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών εργάστηκαν οι παρακάτω:

Γενική Επιτροπή Ιστοσελίδας

Καθ. Γ. Κρεατσάς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος επιτροπής
Καθ. Γ. Δονάτος, Κοσμήτορας Σχολής ΝΟΠΕ
Καθ. Κ. Μακρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Καθ. Α. Βοσκός, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος ΜΙΘΕ
Καθ. Δ. Αναπολιτάνος, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
Καθ. Ι. Ιωαννίδης, Τμήμα Πληροφορικής
Καθ. Μ. Μεϊμάρης, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε
Καθ. Κων. Μουρλάς, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Καθ. Ι. Δημητρίου, Οικονομικό Τμήμα
Καθ. Β. Δενδρινού, Τ.Α.Γ.Φ.
Δρ. Σ. Μπόλης, Προϊστάμενος Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
κ. Σ. Βανακάρης, Προϊστάμενος Υπολογιστικού Κέντρου

Ειδική Συντακτική Επιτροπή

Καθ. Β. Δενδρινού
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος
Επικ. Καθ. Κων. Μουρλάς
Ε. Παλόγου, γραμματειακή υποστήριξη

Διαχείριση πλατφόρμας - Εκπαίδευση χρηστών

κ. Σ. Δ. Μπόλης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

 Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας