Αρχική σελίδα » Βιβλιοθήκη

Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής

 
     
  

για ενεργοποίηση της δυνατότητας δωρεάν απομακρυσμένης πρόσβασης στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων του Ε.Κ.Π.Α. Χρήση του VPN γίνεται με τα στοιχεία σύνδεσης (username και password) του πανεπιστημιακού σας e-mail, το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε εδώ.

     

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας