Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

12-02-2018 Ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ 2017

Στο πλαίσιο του Τακτικού προϋπολογισμού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Κ.Π.Α.


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 284